TRENINGSBÅTER FOR ROKLUBBER

Rekruttere nye roere

Roing er ofte oppfattet som en elitesport med høye krav til teknikk og balanse. Mange har lyst til å prøve, men bekymrer seg ofte for scullernes manglende stabilitet. Liteboat ønsker å bidra til klubbenes rekrutering, og samarbeider med den anerkjente båtdesigneren Sam Manuard har vi utviklet stabile, trygge og lette båter som gjør det enkelt for alle å begynne å ro. Sammen med romiljøer over hele verden jobber vi med å senke terskelen for å starte med roing!

Våre dedikerte spesifikasjoner for roklubber

NY LiteSPORT 1X

LiteSport 1X er lett å ro
med eksepsjonell stabilitet
og lav vekt

BÅTDETALJER

LiteRIVER

Liteboats lettvektere sørger for moro,
fart og stabilitet

BÅTDETALJER

LiteSPORT 2X

LiteSport 2X er en robåt for to,
designet for utflukter med en venn

BÅTDETALJER

LiteQUATTRO

LiteQuattro kan gå fra dobbeltfirer
til firer på få minutter

BÅTDETALJER

NY LiteSPORT 1X

LiteSport 1X er lett å ro
med eksepsjonell stabilitet
og lav vekt

BÅTDETALJER

LiteRIVER

Liteboats lettvektere sørger for moro,
fart og stabilitet

BÅTDETALJER

LiteSPORT 2X

LiteSport 2X er en robåt for to,
designet for utflukter med en venn

BÅTDETALJER

LiteQUATTRO

LiteQuattro kan gå fra dobbeltfirer
til firer på få minutter

BÅTDETALJER